Bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. za „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“, HR.1.1.11-0048

Na natječaj za bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013. DOK-ING se prijavio s projektom „Ulaganje u ljudske potencijale za jačanje pozicije na globalnom tržištu i komercijalizaciju inovacija“. Odobrenjem bespovratnih sredstava u iznosu od 238.000,00 kuna, što je i najviši mogući iznos sufinanciranja, DOK-ING je dobio potvrdu da je tvrtka koja prepoznaje ljude kao ključ uspjeha na globalnom tržištu kao i važnost ulaganja u ljudske potencijale za jačanje konkurentnosti na postojećim tržištima, kao i osvajanje novih tržišta. Projektom će 56 zaposlenika tvrtke biti osposobljeno/certificirano za stručne i „soft“ vještine koroz više od 900 sati edukacija za upravljanje procesima, kontrolu kvalitete, vodeće IT i proizvodne tehnologije, računovodstvo i poreze, te trenerske kompetencije za osobni i profesionalni razvoj.

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta tvrtke DOK-ING d.o.o. je rast na postojećim i ulazak na nova trćišta komercijalizacijom inovacija kroz usavršavanje 56 zaposlenika čime će se doprinijeti ostvarenju pokazatelja strateškog cilja 4 „Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020.“ kroz rast postoka radnika uključenih u izobrazbu (za 100% već 2016.)

DOK-ING je inovativna visoko tehnološka tvrtka koja se bavi razvoje i proizvodnjem robota s primjenom u razminiranju i vatrogastvu koje izvozimo u 25 zemalja svijeta, a planiramo još snažniju globalnu ekspanziju zbog novo razvijenih robota za primjenu u rudarstvu. S obzirom na rast tvrtke kao i nove razvojne projekte i proizvode, nužno je optimizirati procese pripreme proizvodnje i raspisa tehničke dokumentacije za što ćemo educirati 15 djelatnika odjela razvoja i odjela upravljanja proizvodnjom, kao i osigurati jaču kontrolu kvalitete certificiranjem 4 djelatnika tog odjela kroz 3 edukacije. Time povećavamo kvalitetu, učinkovitost proizvodnje i zadovoljstvo kupaca.

Kupci (npr. US Army) zahtijevaju uvjerenja za ključne proizvodne procese pa ćemo 3 djelatnika obučiti za 3 procesa (zaštita premazom, nehrđajući čelici i zavarivanje EWE). Time povećavamo konkurentnost i mogućnost rasta prihoda.

Nužna je edukacija 3 IT stručnjaka u području MSCA SQL, PhP i računalnih mreža čime se podiže kvaliteta softverskog dijela robota, te ujedno odgovara na zahtjeve kupaca oko visoke razine zaštite podataka.

Obzirom da poslujemo isključivo na inozemnim tržištima s više od 25 država, nužno je ojačati porezno-računovodstvena znanja u tvrtki kako bi se umanjili rizici te smanjili troškovi eksternih stručnjaka. Planira se certifikacija za poreznog savjetnika te edukacija iz računovodstva i valutnog rizika za 6 djelatnika.

Aktivnosti će omogućiti osobni i profesionalni razvoj djelatnika te ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Ciljnu skupinu čini 56 zaposlenika, od kojih je 15 žena, 7 do 29 godina i 6 preko 55 godina, te 2 pripadnika manjina. Lokacija provedbe je grad Zagreb.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=383&langId=en

http://www.esfcroatia.eu/