Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tvrtki DOK-ING d.o.o.

Financira Europska unija – NextGenerationEU.

 

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tvrtki DOK-ING d.o.o.

Natječaj: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ugovorno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prijavitelj projekta: DOK-ING d.o.o., Slavonska avenija 22G, 10000 Zagreb

Razdoblje provedbe projekta: 02. studeni 2020. godine – 30. lipanj 2023. godine

Lokacija: Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 13.899.182,73 HRK (1.844.738,57 EUR)

Sufinanciranje EU: 5.751.163,66 HRK (763.310,59 EUR)

 

Kratki opis projekta: 

Prijavitelj ovog projekta je tvrtka DOK-ING d.o.o. koja djeluje na tržištu od 1991. godine kao poduzeće koje je registrirano za proizvodnju robotiziranih sustava i opreme za posebne namjene. Sjedište, proizvodni pogoni i servis nalaze se na površini od oko 14.500 m2 u Zagrebu, dok se sekundarni pogoni nalaze u Slunju.

Glavni predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade, odnosno proizvodnog pogona i upravne zgrade tvrtke DOK-ING d.o.o. kojom će se poboljšati energetske karakteristike i elementi objekta, a sve s ciljem smanjenja ukupne potrošnje energije i smanjenja emisije CO2. Glavnim projektom energetske obnove planira se ugradnja sustava fotonaponske elektrane i dizalice topline zajedno s akumulatorom topline i ostatkom pripadajuće opreme. Fotonaponska elektrana će direktno pogoniti dizalicu topline koja će opskrbljivati pogon toplinskom energijom. Fotonaponska elektrana će također biti spojena s elektroenergetskim sustavom tako da može izvoziti električnu energiju kada ju nije moguće potrošiti na lokaciji. Električna energija će se također uvoziti iz elektroenergetskog sustava kada fotonaponska elektrana ne može zadovoljiti potrebe za električnom energijom na lokaciji.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je smanjenje količine isporučene energije u projektnoj cjelini (proizvodni pogon i upravna zgrada) tvrtke DOK-ING d.o.o. za 99,93%, uz napomenu da će se količina isporučene energije nakon provedbe mjera biti manja za 100% za proizvodni pogon te za 99,73% za upravnu zgradu u odnosu na količinu isporučene energije prije provedbe mjera energetske obnove. Količina energije iz OIE nakon provedbe mjera energetske obnove povećat će se za 100%, tj. na 1.994.994,89 kWh. Također, osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 361.993,31 kg/god te pristupačnost objekta slabije pokretnim i nepokretnim osobama.

Provedbom mjera energetske učinkovitosti ostvarit će se sljedeći projektni rezultati:

  1. Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline za 100%, tj. na 723.444,26 kWh
  2. Ušteđena isporučena energija na razini projektne cjeline (zgrada i proizvodna hala) tvrtke DOK-ING d.o.o. za 99,93%, tj. za 1.271.550,63 kWh.

 

Kontakt osobe za više informacija:
Danica Maljković, voditeljica projekta
Mob: +385914825716
e-mail: danica.maljkovic@dok-ing.hr
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama/