Povećanje konkurentnosti certifikacijom strojeva MV-10 i MV-4 s radnim alatom sukladno međunarodnom standardu CWA 15044

Kratki opis projekta: DOK-ING kroz provedbu ovog projekta planira provesti ocjenu sukladnosti i certifikaciju proizvoda za humanitarno razminiranje MV-10 i MV-4 sukladno CEN sporazumu i međunarodno priznatom certifikatu CWA 15044:2009 kako bi se povećala konkurentnost proizvoda na globalnom tržištu. CWA 15044:2009 je međunarodno priznati standard za ispitivanje (testiranje) strojeva i opreme za razminiranje. CEN-ov Sporazum (CWA–CEN Workshop Agreement) je rezultat inicijative švedskog centra za razminiranje (SWEDEC) uz sudjelovanje Hrvatskog Centara za testiranje, razvoj i obuku i Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje u Ženevi. Europska komisija je financirala donošenje CWA protokola za ispitivanje mehaničkih strojeva za razminiranje. CWA standard navodi sustavni i postupni pristup testiranja opreme za razminiranje. Razlog tomu je tehničkog karaktera, no najvažnija je sigurnost osoblja koje rukuje opremom za razminiranje. Prvi korak u testiranju opreme sukladno protokolu je postaviti referentni okvir za usporedbu postojećih tehnika testiranja i instrumenata i za poboljšanje i optimizaciju postojećih tehnologija. Izrada proizvoda i opreme za razminiranje sukladno CWA protokolu i posjedovanje CWA certifikacije doprinosi vjerodostojnosti novog proizvoda koji se uvodi na tržište.

Korisnik: DOK-ING d.o.o.

Cilj i očekivani rezultat projekta: Certificirani strojevi za razminiranje MV-10 i MV-4 sukladno međunarodno priznatom certifikatu CWA 15044

Ukupna vrijednost projekta: 1.501.187,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 780.617,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2020.– 01.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Mirta Anjoš – mirta.anjos@dok-ing.hr