Povećanje konkurentnosti kroz optimalizaciju razvojno-proizvodnih i poslovnih procesa, RC.2.1.11-0005

Na tragu interne analize poslovnih procesa DOK-ING je osmislio projekt nabave, razvoja i provedbe IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa (razvoj i prilagodba novog PDM sustava), uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese (razvoj i prilagodba PDM sustava za svaki od poslovnih procesa, od razvoja do proizvodnje), uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća (uvođenjem BI sustava i integracija s postojećim ERP-om te osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT tehnologijama).

Kratki opis projekta

Poslovanje tvrtke DOK-ING temelji se na inovacijama koje se očituju kroz tehnološka i kvalitativna svojstva njihovih proizvoda. Posljednjih godina uloženo je puno u razvoj novih inovativnih proizvoda u području vatrogastva i rudarstva, čiji su privi primjerci i protoipovi već isporučeni diljem svijeta. Kako bi se osigurala dugoročna održivost rasta poslovanja, nućno je optimizirati poslovne i razvojno-proizvodne procese u cilju povećanja produktivnosti i efikasnosti poslovanja te brzine donošenja ispravnih poslovnih odluka. Stoja je Uprava društva donijela odluku o analizi poslovnih procesa, njihovoj integraciji i optimizaciji uvođenjem IKT rješenja te edukaciji djelatnika za rad na tim sustavima. Ovakva odluka poslovodstva tvrtje je nužna jer je evidentno da trenutni procesi nisu dovoljno učinkoviti te tvrtka nije dovoljno konkurentna, ako je promatramo u odnosu na pokzatelje poslovanja njenih svjetskih konkurenata. Na tragu napravljene analize se osmislio predloženi projekt koji u sebi ima elemente nabave, razvja i provedbe IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa (razvoj i prilagodba novog Product Data Management – PDM sustava), uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća (uvođenjem Business Intelligence sustava i njegova integracija s postojećim ERP-om te osposobljavanje zaposlenika za rad s novih IKT tehnolojama (ne samo radi učinkovitosti novog rješenje i postizanje pune funkcionalnosti nego i zbog potrebe kontinuirane edukacije zaposlenika za nove tehnologije čime jačamo kapactitete i konkurentnost naše radne snage). Projekt je posve na tragu ciljeva Javnog poziva i OPRK, te dodatno podupire ostvarenje strateških ciljeva usmjerenih povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva podizanjem razne tehničko-tehnološkog razvoja hrvatskih tvrtki. DOK-ING je inovativna visokotehnološka tvrtka, izvozno roijentirana čime spada u skupinu tvrtki koje čine okosnicu konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Bez ove darvnoce, tvrtka bi se puno teže odlučila na ovu invsticiju optimizacije poslovnih procesa s obzirom na troškove koje inače generira potreba stalnih ulaganja u novu razvojno-proizvodnu opremu odnosno održavanje postojećeg te razvoj novih ljudskih resursa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Iz svih je izračuna vidljiva neupitna održivost projeka te direktnih učinaka na uspješnost poslovanja tvrtke te njen daljnji rst. Izračunato je da je gledajući sveukupno poslovanje, razdoblje povrata investicije 2 godine, odnosno već kraj 2016. g. Ovaj projekt ostvaruje sljedeće pokazatelje u odnosu 2018/2013.:

  • Povećanje prihoda od prodaje za 211%
  • Povećanje izvoza za 214 %
  • Povećanje broja zaposlenika za 152%
  • Povećanje ukupone produktivnosti po satu rada za 150%
  • Povećanje produktivnosti po satu rada usko za projekt za 167%
  • Optimalan omjer proizvodnih i neproizvodnih radnika u 2018. – 71% u korist proizvodnih radnika
  • Smanjenje troškova proizvodnje u odnosu na prihod od prodaje (uzimajući u obzir politiku stalnih cijena) za 8%.

Važno je naglastiti da se pozitivni pokazatelji ističu u svim kategorijama te ukoliko i dođe do određenih odstupanja u pojedinom pokazatelju sveukupna održivost ovog poslovnog scenarija neće biti dovedena u pitanja. Tvrtka ostvaruje prihode odnosno dobit koja omogućuje daljnja nesmetana ulagnja u tehnoloških razvoj tvrtke, marketing, ulaganja u istraživaje i razvoj u potrazi za novim inovativnim proizvodima koji su prepoznatljivost tvrtke te ko ntinuiranu edukaciju zaposlenika radi osiguranja kvalitetne i konkurentne radne snage koja je isto tako ključna za poslovne uspjehe DOK-ING-a. Projekt uvodi IKT rješenja, koja, ako se pravilno održavaju i koriste, ne zastarijevaju, te troškovi odrćavanja (npr. Licence i sl.) neće predstavljati opterećenje poslovanju tvrtke. Dodatno, IKT rješenja pozitivno utječu na cjelokupno poslovanje tvrtke jer povećavaju učinkovitost svih poslovnih procesa unutar tvrtke, razvojno-proizvodnih kao i onih pratećih (prodaja, nabava, administracija). Projektna aktivnost edukacije osigurava da će pozitivni učinci projekta biti dugoročno vidljivi jer je konkurentnost radne snage ključno za konkurentnost ovakve inovativne i visoko-tehnološke tvrtke.

Nadalje, ne smije se zanemariti i održivost poslovanja u odnosu na brigu za okoliš. Zaštita okoliša izuzetno je važna za poduzeće te DOK-ING shvaća potencijal obnovljivih izvora energije i želi sudjelovati u stvaranju energetske budućnosti. Dodatno, DOK-ING je izradio Uputu o zbrinjavanju otpada iz tehnoloških procesa i procesa obrade otpadnih ovda. Uz tu uputu izrađene su Uputa o rad i održavanju objekata za odvodnju te Operativnih plan interventnih mjera, prema zakonskim mjerama Republike Hrvatske.

Ukupna je vrijednost projekta – 685 000,00 HRK

Bespovratna sredstva za projekt – 479 500,00 HRK (70% vrijednosti projekta)

Dodijeljena temeljem ugovora s Ministarstvom poduzetništva i obrta i Središnjom agencjom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 19. svibnja 2014. godine do 19. kolovoza 2015. godine.Kontakt osoba za više podataka: Ana Majetić, članica Uprave društva DOK-ING d.o.o.