Projekt MF-2023-1-1-50

„Projekt MF-2023-1-1-50 je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“

 

Naziv projekta: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u tvrtki DOK-ING d.o.o.
Nositelj projekta: DOK-ING d.o.o., Slavonska avenija 22G, 10000 Zagreb, OIB: 39982657045
Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: MF-2023-1-1-50
Ugovorno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond u sklopu kojeg je projekt financiran: Modernizacijski fond
Ukupna vrijednost projekta: 188.235,00 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 188.235,00 EUR
Bespovratna sredstva: 112.941,00 EUR (sufinancirano 60% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova)
Razdoblje provedbe projekta: 16. lipanj 2023. godine – 27. prosinac 2025. godine

Opis projekta:

Tvrtka DOK-ING d.o.o. kao Prijavitelj projekta “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u tvrtki DOK-ING d.o.o.” će u sklopu projekta izgraditi integriranu fotonaponsku sunčanu elektranu u mrežnom pogonu za vlastite potrebe čija će ukupna instalirana snaga fotonaponskih modula na istosmjernoj strani (DC) biti 237,6 kW, s dva invertera od kojih je svaki snage 110 kW na izmjeničnoj strani (AC) s ograničenjem snage prema mreži na 200 kW. Spomenuta fotonaponska elektrana naziva “FN Zagreb 4” sastojat će se od 528 fotonaponskih modula (snage 450 Wp svaki) postavljenih na krov zgrade koja se nalazi na k.č.br. 843/79 (u vlasništvu tvrtke MV Žitnjak d.o.o.), dok će ista biti priključena na glavni razvodni ormar koji se nalazi na objektu na k.č.br. 843/9 (u vlasništvu Prijavitelja), gdje se su priključena sva trošila tvrtke DOK-ING d.o.o. na k.č.br. 843/9, 843/53 i 843/54 k.o. Žitnjak. Zaključno, na lokacijama k.č.br. 843/79 i 843/9 će se ugraditi sustav OIE, a na lokacijama k.č.br. 843/53, 843/54 te 843/9 će se koristiti OIE.

Tvrtka DOK-ING d.o.o. će u sklopu projekta izvesti elektrotehnički dio radova koji uključuje A) električnu opremu i instalacije, B) kabele i kabelske instalacije, C) radove te D) ispitivanje i izradu dokumentacije. Sve navedene stavke predstavljaju ulaganje u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe, a detaljne stavke i planirana izvedba vidljivi su u Glavnom projektu te Troškovniku. Planirano vrijeme trajanja provedbe projekta je maksimalno 24 mjeseci.

Zahvaljujući izgradnji integrirane fotonaponske elektrane postići će se ušteda isporučene energije od 274,893 MWh/god, što predstavlja smanjenje od 97,27%, dok će očekivana kumulativna ušteda do kraja životnog vijeka ulaganja biti 4.247,37 MWh. Nadalje, očekuje se smanjenje emisija stakleničkih plinova u vrijednosti od 43,708 tCO2/god te kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja u vrijednosti od 675,332 tCO2. Dodatna instalirana snaga za proizvodnju električne energije iz OIE iznosi 0,2376 MW, a ukupna vrijednost ulaganja iznosit će 188.235,00 €.

 

Kontakt osobe za više informacija:
Danica Maljković, voditeljica projekta
mob: +385914825716
e-mail: danica.maljkovic@dok-ing.hr